Schooltijden

De kinderen mogen een kwartier voor aanvang op school aanwezig zijn.

Schooltijden

08.30 uur: Begin school

10.15 uur: Kleine pauze

12.00 uur: Grote pauze

13.00 uur: Begin school

15.00 uur: Einde schooldag
 

Op de woensdag eindigen de lessen om 12.15 uur.

De kinderen van groep 0/1 zijn op de vrijdag vrij.

De kinderen van groep 2  t/m 4 zijn op de vrijdagmiddag vrij