Ouderportaal Parnassys

Enkele jaren geleden zijn wij op de RKB de Schelp  gestart met het administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys .Omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk vinden was de volgende stap: het ouderportaal. Dit ouderportaal biedt ons de kans om informatie te geven die voor u interessant is en zal een bijdrage leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school.

Inlogprocedure

Via de mail ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Tevens staat in deze mail de site waarop u kunt inloggen.

De 1e keer logt u in met deze gegevens. Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via “Account” een eigen wachtwoord worden ingesteld.

Na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind(eren). Per kind wordt een aantal standaard menu-items getoond met informatie uit ParnasSys. Daarnaast zijn hier, de door de school geactiveerde modules welke het ouderportaal biedt, zichtbaar voor de ouders. 

De leerling kaart en personalia van de leerling(en) zijn altijd zichtbaar voor ouders. Het gaat hier om de persoonlijke gegevens van de leerling en het gezin (de stamkaart).

Medisch: 
Hierin staat vermeld of uw kind medicatie gebruikt, allergieën heeft, welke inentingen uw kind heeft gehad, slaap- en rusttijden en of er gegevens bekend zijn van overige zorginstanties. U heeft in deze module de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren en of wijzigen.

Absentie: 
In dit onderdeel wordt het verzuim van het kind zichtbaar gemaakt voor ouders.

Toetsen: 
De CITO toetsen zijn zichtbaar voor ouders. De laatst gemaakte toets verschijnt op het scherm, maar u kunt ook terug kijken in het verleden en het gewenste schooljaar aan klikken voor meer gegevens.

Let op: 
Tijdens de invoering van de Cito toetsen wordt het ouderportaal tijdelijk voor u als ouder geblokkeerd.

Methodetoetsen:
De toetsen welke bij de methodes horen en afgenomen worden zijn hier zichtbaar.

Misschien een overbodige opmerking. De leerkracht blijft nog steeds dé bron van informatie. Dat kan op initiatief van de leerkracht zelf, maar ook op initiatief van u. Blijf daar, ondanks allerlei andere informatie zoals dit ouderportaal, gretig gebruik van maken

Ouders krijgen via school een inlogcode voor het Ouderportaal van ParnasSys.