Oudertevredenheidsonderzoek

Driejaarlijks wordt er een tevredenheid enquête gehouden door “Scholen met Succes” voor ouders, leerlingen en leerkrachten.