Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Wij beschouwen ouders als onze partners. Partners vertrouwen elkaar,  houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op school en maken zaken bespreekbaar.

We hebben een uitgebreid communicatienetwerk in de vorm van:

  • Nieuwsbrief
  • Website
  • Informatieavonden
  • Projectgroep
  • Ouderadviescommissie
  • Oudervereniging
  • medezeggenschapsraad

Ouderbijdrage

Als u uw kind aanmeldt bij De Schelp, kunt u lid worden van de oudervereniging. De contributie bedraagt € 17,50 per kind. Uit de ouderbijdrage worden vele activiteiten mede mogelijk gemaakt: Wandel4daagse, Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, een versnapering bij rapport- en schoonmaakavonden, opa en omadag , koffiemiddag groep 1/2, een traktatie met St. Maarten en de benodigdheden bij het pannenkoeken eten op de laatste schooldag .