Onderzoek van stem-, spraak- en/of taalproblemen

In een aantal gemeenten in de provincie Groningen worden kinderen in groep 2 onderzocht op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit gebeurt door de logopedist van de GGD. Ouders ontvangen de uitslag van het onderzoek. Soms kan dit aanleiding zijn voor extra logopedische begeleiding.

GGD rechtstreeks
logopedie, jeugdarts, schoolverpleegkundige
www.ggdgroningen.nl
Tel. 050 – 3674177