GGD

Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, die dus ook partner is in het CJG Noord Groningen.

De Gezond-opgroeien-krant
De GGD verspreidt onder alle ouders van vierjarige kinderen de Gezond-opgroeien-krant. In deze krant vindt u informatie over de gezondheid en opvoeding van kinderen.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen tijdens dit onderzoek gemeten en gewogen. De ouders worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders hiervoor toestemming geven. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt bekeken wat er moet gebeuren.

Vragenlijst groep 2

Ter voorbereiding krijgt u als ouder een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van uw kind. De doktersassistente neemt met u deze vragenlijst door. Mochten er bijzonderheden of vragen zijn dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige van de GGD.

Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD.

Meer informatie
U kunt met vragen en problemen terecht bij het Jeugdgezondheidszorgteam dat werkzaam is op de school van uw kind. Via het CJG te bereiken of via telefoon: 050 - 367 40 00.

Informatie over gezondheid en opvoeding is ook te verkrijgen bij het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD. Het Informatie Centrum is op werkdagen geopend van 10.00-16.30 uur.

Bezoekadres:
Hanzeplein 120, Groningen
Telefoon: 050 - 367 41 77
E-mail: icg@hvd.groningen.nl

Neem ook eens een kijkje op www.ggdgroningen.nl/jeugdgezondheidszorgOp deze site zijn onder andere folders over de opvoeding te lezen en te downloaden.

GGD rechtstreeks (logopedie, jeugdarts, schoolverpleegkundige) www.ggdgroningen.nl
Tel. 050 – 3674177