Uw gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is een samenwerkingsverband van onder andere het maatschappelijk werk, jongerenwerk,  jeugdgezondheidszorg van de GGD, MEE en Bureau Jeugdzorg, maar ook de leerplichtambtenaar kan er aansluiten. De schoolarts en jeugdverpleegkundige zijn in de school belangrijke ”CJG-gezichten”

Het CJG is dus  ook de plek waar u als ouder/opvoeder kunt langskomen voor informatie, advies of hulp bij opgroei-, en opvoedvragen van uw kind. U kunt hiervoor bellen met de telefonische advisering van het CJG op nummer 050-3674991, of mailen naar: tel.advisering@hvd.groningen.nl.                             Het CJG is ook te vinden op de website: www.cjgnoordgroningen.nl.

Op deze site kunt u de openingstijden van de locaties in uw gemeente vinden, maar ook al informatie over thema’s, activiteiten en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroeionderwerpen. Uiteraard kunt u dus ook de leerkrachten en begeleidsters vragen, ook zij zijn op de hoogte van het CJG. Voor jongeren is er in een aparte website, voor en door de jongeren. Gemaakt met hulp van het jongerenwerk: www.kwaitwel.nl