Leerlingondersteuning

Onze school biedt waar nodig extra ondersteuning aan uw kind. Deze ondersteuning vinden wij als school heel belangrijk, omdat we graag zien dat onze leerlingen optimaal presteren. Daar helpen we ze graag een handje bij! De directeur bepaalt op welke wijze wij als school medewerking verlenen als het gaat om leerlingondersteuning. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld als het uw kind betreft.

  • De school werkt volgens de stappen van de Zorgroute .
  • De school heeft een  intern begeleider (Tjitske de Jong) met een vastgesteld takenpakket.
  • De school signaleert leer- en opvoedingsproblemen tijdig en brengt de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig in kaart.
  • De school stelt een (voorlopig) ontwikkelingsperspectief op voor kinderen .
  • De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie.