VVE

De inspectie heeft op 13 april 2015 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van voor en vroegschoolse educatie na het onderzoek bij de gemeente Eemsmond. De inspectie constateert dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op peuterspeelzaal Klein Duimpje  en basisschool De Schelp grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de vve-locaties wel een aantal tekortkomingen kennen. Deze verbeterpunten lopen echter grotendeels parallel aan het gemeentelijk beleid. Heel recent is de gemeente gestart met een werkgroep vve waarbij vertegenwoordigers van de schoolbesturen en peuterspeelzalen aanwezig zijn.