Overblijven

Tussen schoolse opvang / overblijven

De kinderen van groep 0, 1 en 2 eten met mevrouw R. ter Veen. De groepen 3  t/m 8 eten in hun eigen lokaal onder toezicht van of een overblijfouder of de leerkracht. De school voorziet de overblijvers van thee of melk. De kinderen kunnen ook zelf drinken meenemen.

Na het eten en opruimen kan er worden gespeeld. Tijdens het toezicht houden op het plein is er ook altijd een leerkracht aanwezig.

Inschrijfformulier

Aan het eind van elk  schooljaar krijgt u een inschrijfformulier voor het overblijven . Na het invullen van de gevraagde gegevens levert u dit in bij leerkracht. Leerlingen die in het lopende schooljaar instromen krijgen een overeenkomst en inschrijfformulier mee.

Overblijfkosten

De overblijfkosten voor het schooljaar 2018-2019:

- 4 dagen per week € 152 per leerling
- 3 dagen per week € 114,- per leerling
- 2 dagen per week € 76,- per leerling
- 1 dag per week € 38,- per leerling

Voor  incidenteel overblijven is er een stempelkaart à € 12,-. (voor 10x overblijven)
Er kunnen meerdere kinderen uit 1 gezin op de kaart overblijven.

Voor kinderen die tussentijds aan de overblijfregeling gaan deelnemen worden de kosten aan de hand van de resterende deelnametijd berekend. De betalingsvoorwaarden staan vermeld op de overeenkomst.