Schooljaarplan

In de bijlage vindt u het schooljaarplan van De Schelp.