Missie & Visie

Missie
De Schelp is een Rooms Katholieke basisschool die zich in de omgang met elkaar en anderen laat inspireren door de bijbel en met name door het leven van Jezus van Nazareth. De Schelp gelooft vanuit die inspiratiebron in kinderen, is ambitieus en wil door het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, op cognitief- en sociaal maatschappelijk gebied, maximale leerkansen aan kinderen bieden en ze het maximale uit zichzelf leren halen. Kinderen op De Schelp voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd.

Visie
De visie van de Schelp is opgebouwd uit een aantal centrale onderdelen. Onze onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten zijn bepalend voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven en ons handelen richting geven. Zij vormen, samen met onze leidende principes die vertaald zijn in gezamenlijke waarden, de bouwstenen van onze visie op onderwijs en opvoeding. Deze bouwstenen hebben wij vervolgens vertaald in een aantal centrale doelen en uitgangspunten, waarin ons geloof in kinderen helder tot uitdrukking komt.