Identiteit

RKB De Schelp is een rooms-katholieke basisschool. In de omgang met elkaar willen wij ons laten inspireren door de verhalen uit de Bijbel en met name uit het evangelie. Wij willen onze kinderen helpen een gelovige levenshouding te ontwikkelen, passend bij hun leeftijd. Hiervoor gebruiken wij de catechesemethode "Trefwoord". De hele school werkt met hetzelfde thema, dat voor de onder-, midden- en bovenbouw op verschillende niveaus is uitgewerkt. Wij sluiten ons aan bij de cyclus van het kerkelijk jaar en besteden aandacht aan de belangrijke kerkelijke feestdagen.  De voorbereidingen op het Vormsel en de Eerste Heilige Communie worden gedaan door de parochie, die hierbij wordt ondersteund door de school. Op school besteden wij ook aandacht aan de Vastenactie. Om niet alleen te praten maar ook daadwerkelijk iets te doen houden wij voor het project van de vastenactie een sponsortocht, op een woensdagmiddag in de weken voor Pasen. Hier doen alle kinderen aan mee. Wij proberen onze kinderen respect bij te brengen voor mensen die anders geloven of denken. In de bovenbouw leren de kinderen over de andere grote godsdiensten in de wereld, zoals jodendom en islam. Wij vinden het belangrijk te blijven werken aan de manier waarop de identiteit van onze school gestalte krijgt.