Het team

Truus Huizenga (Groep 1-2 op vrijdag groep 2)
Julia Toonder ( Groep 1-2, groep 3, groep 8)
Marian Elzinga (Groep 3)
Sanne Springelkamp (Groep 4, groep 7)
Lisette Visscher (Groep 4)
Jeltje Paping (Groep 5-6)
Marieke Reijenga (Groep 5-6)
Annemiek van Houdt (Groep 7)
Yardena Greve (Groep 8)


Hans Pijfers (Directeur)
Tjitske de Jong (Intern begeleider)
Mignon Hekkema (Vakleerkracht gym)