Het team

Truus Huizenga (Groep 1-2 op vrijdag groep 2)
Julia Toonder ( Groep 1-2, groep 3-4)
Marian Elzinga (Groep 3-4)
Sanne Springelkamp (Groep 5, groep 6-7)
Jeltje Paping (Groep 5)
Annemiek van Houdt (Groep 6-7)
Yardena Greve (Groep 8)


Janine Smit (Directeur)
Erna Damhof (Intern begeleider)
Mignon Hekkema (Vakleerkracht gym)