Geloof

We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven.

De vieringen op RKB de Schelp zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven. Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen willen we met de kinderen vertalen naar het leven in onze tijd. Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol.

RKB de Schelp is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de maatschappij. Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.