Schoolbestuur

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Scholtenswijk 10 te Oude Pekela, tel. 0597-676955. Op stichtingsniveau is het College van Bestuur het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is toezichthouder.

Op schoolniveau is de directeur integraal verantwoordelijk voor de leiding en het beleid van de school. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op zowel stichtingsniveau als schoolniveau, worden vastgelegd in het bestuursreglement en managementstatuut. Naast de taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau zullen directeuren middels het directeurenberaad en de 3 directieclusters, Identiteit / Onderwijs, Personeel / Organisatie, Financiën/Materieel / Huisvesting,  een actieve bijdrage leveren aan het stichtingsbeleid. De 3 coördinatoren van de clusters vormen samen met de coördinator Meer schoolse Interne Begeleiding en het College van Bestuur het Managementteam.