Schooladviescommissie

De schooladviescommissie , hierna te noemen SAC, is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

  • opvoeding
  • de onderwijskundige identiteit van de school
  • de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school

Voorts signaleert de SAC operationele knelpunten en draagt d.m.v. advies aan de directeur, oplossingen aan. De SAC is naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. De SAC bestaat uit 5 leden. Dit zijn ouders, van één of meerdere kinderen op RKB De Schelp. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.

Onze SAC bestaat uit:

Voorzitter:          Dhr. R. Spoelman (Ramon)

Secretaris:          Mevr. M.Middendorp (Marieke)

Lid:                        Mevr. A.Peterse (Annemarie)

Lid:                        Dhr. G.Idema (Gerald)

Lid:                        Mevr. M. Huizinga (Margriet)

Lid:                        Mevr. A. van der Zijl (Angelique)