Oudervereniging

RKB De Schelp heeft een actieve oudervereniging. Zij leveren hun bijdrage bij het Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, schoolreisje, schoolfotograaf, wandelvierdaagse, laatste schooldag,  themadag groep 0, 1 en 2, koffiemiddag, sportdag, rapport-avonden, open ochtend, opa- en omadag e.d.

Verder organiseert de oudervereniging per jaar vier extra schoonmaakavonden in en rond de school. Tijdens deze schoonmaakbeurten zullen speelattributen, gordijnen, gymzaal, kasten een extra goede beurt krijgen. Omdat dit in belang is van uw eigen kind(eren), verwachten wij dat elke ouder/verzorger 1x per schooljaar anderhalf uur helpt schoonmaken.

De oudervereniging van de RKB De Schelp is een oudervereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de oudervereniging is opgericht via een notariële akte en staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Bovendien is de oudervereniging lid van de Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders (N.K.O.).

De bestuursleden worden voor een zittingsduur van drie jaar gekozen op de jaarlijkse algemene ouderavond (ledenvergadering). Herverkiezing is voor eenmaal drie jaar mogelijk. Op de bestuursvergaderingen van de oudervereniging, die meestal eenmaal per maand plaatsvinden, is een lid van het schoolteam aanwezig.

De oudervereniging regelt de volgende financiële bijdragen van de ouders/verzorgers:

 • Contributie oudervereniging
 • Overblijfkosten
 • Schoolreis- en of schoolkampgeld

Als u uw kind aanmeldt bij De Schelp, kunt u lid worden van de oudervereniging. De contributie bedraagt € 17,50 per kind. Uit de ouderbijdrage worden vele activiteiten mede mogelijk gemaakt: Wandel4daagse, Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, een versnapering bij rapport- en schoonmaakavonden, opa en omadag , koffiemiddag groep 1/2, een tractatie met St. Maarten en de benodigdheden bij het pannenkoeken eten op de laatste schooldag .

Het bestuur van de oudervereniging bestaat momenteel uit :

Voorzitter:              

 • Sanne Markerink

Secretaris:             

 • Yvonne de Haan

Penningmeester:

 • Ellen van Dongen

Leden:

 • Liesbeth Luinenburg
 • Jullisa Beaumont
 • Fabiola Brachwitz
 • Esther Klaassens
 • Sanne Roorda
 • Monique Gerdez

De oudervereniging staat open voor uw vragen en/of suggesties. U kunt altijd bij iemand van het bestuur terecht.