Klachtenregeling

De Klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. De kwaliteitszorg binnen onze scholen heeft onze voortdurende aandacht; zowel wat betreft de leerstof als het welzijn van de kinderen en de leerkrachten. Natuurlijk komt het wel eens voor dat er bepaalde zaken te weinig aandacht krijgen of over het hoofd worden gezien. Ook kan er een verschil van mening ontstaan. Meestal wordt in goed overleg een oplossing gevonden. Als dat niet het geval is, is het mogelijk een klacht in te dienen.

Elke school heeft een contactpersoon aangewezen in het kader van de klachtenregeling.

Contactpersoon RKB De Schelp: 

Veiligheidscoördinator:                juf Marian Elzinga

Ons bestuur heeft een vertrouwenspersoon:

Mevr. A. Wemer             06-19492023
Dhr.W.Hulshof                06-29044198

Als bestuur zijn we aangesloten bij het Landelijke bureau van de geschillen- en klachtencommissies voor het Katholiek onderwijs De klachtenregeling is in beleidslijn 6.17 opgenomen en kunt u eveneens vinden op de website van de Stichting

Landelijke bureau van de geschillen- en klachtencommissies voor het Katholiek onderwijs

Bezoekadres:

Raamweg 2
2596 HL Den Haag

Postadres en de contactgegevens:

Bureau geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

(Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs: 070-3925508 (van 09.00 uur tot 12.00 uur)

( Landelijke geschillen- en bezwarencommissies voor het katholiek onderwijs: 070-3457097 (09.00 uur tot 12.00)

Fax 070-3020836