Organisatie

De organisatie van onze school bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het schoolbestuur, de schooladviescommissie, de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de ouderraad. Bovendien zijn wij onderdeel van de Stichting Primenius. Deze partijen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Door overleg en overeenstemming stellen we de koers van onze school vast.