ICT en 'Leren met een iPad'

Iedere school binnen de Stichting heeft een eigen school-ICT-er die zorg draagt voor de schoolse zaken. Op RKB De Schelp is juf Marian school ICT-er.

Bovenschools zijn er 2 ICT-ers aangesteld voor de overkoepelende zaken, te weten  Gert Breider voor de onderwijskundige (software) kant en Henk Dekker voor de hardware kant.

Op de computers en IPads zijn programma's geïnstalleerd op het niveau van de groep. Deze programma's sluiten zoveel mogelijk aan bij de gebruikte methodes. De computers en IPads worden door de leerlingen gebruikt als differentiatie op het dagelijkse lesprogramma en ter ondersteuning hiervan.

Het internet is voor iedere leerling vrij toegankelijk. Voor een veilig en goed gebruik hebben wij een internetprotocol.

In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. 

 

 

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius:

  • iPad servicenummer:  0597-743100
  • Bereikbaar op maandag- en woensdagochtend van 9.00-12.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. U wordt dan terug gebeld door een medewerker.
    Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl