20-02-2018

Gastles bisschop van den Hout

Beschrijving: http://www.vastenactie.nl/images/template/vastenactie/vastenactie.pngDe vastentijd is begonnen en ook dit jaar doen wij mee met de scholenactie van de landelijke Vastenactie! We komen samen in actie voor kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben!

Om het campagneland en de vastenperiode dichter bij de kinderen te brengen, organiseert Vastenactie een Scholentour. Op onze school kwam op dinsdag 20 februari, Bisschop van den Hout, in alle groepen een gastles verzorgen.

Hij heeft verteld over de meest kwetsbare kinderen in Mbala in Zambia (Afrika), namelijk weeskinderen en gehandicapte kinderen. En over Sunsuntila, een opvangcentrum voor kinderen die een of beide ouders moeten missen. In het opvangcentrum vinden de kinderen een veilige plek. Hier krijgen ze dagelijks een maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Bovendien wordt hun schoolgeld betaald. De opbrengst van onze actie is ook voor de Victor Braunschool, een school voor kinderen met een beperking.

Sponsorloop

Woensdagmiddag 21 maart organiseren wij een sponsorloop om voor dit project geld in te zamelen.  Elke groep gaat 10 minuten lang rondjes rennen op het schoolplein.